Wise

In een snel veranderende samenleving is ook de bib voortdurend in beweging. Eind februari schakelt de bib over naar Wise, een gloednieuw bibliotheeksysteem.

Eengemaakt Bibliotheeksysteem

Wat is Wise?

Wise is een nieuw eengemaakt bibliotheeksysteem dat op termijn in heel Vlaanderen zal gebruikt worden.

Hierdoor kunnen bibliotheken op Vlaams niveau samenwerken in plaats van op provinciaal niveau.

Bib even dicht

Sluiting van 19 februari t.e.m. 3 maart

Om de overgang naar Wise zo vlot mogelijk te laten verlopen zal de Bib van vrijdag 19 februari t.e.m. woensdag 3 maart de deuren sluiten.

Ook de andere bibliotheken van het Vlaams-Brabants bibliotheeknetwerk zijn in die periode gesloten.

Wanneer terug open?

Heropening op 4 maart

Op donderdag 4 maart gaat de Bib weer open van 13u-17u.

Voor één keer kan je dus die donderdag wel zelf materialen zoeken en uitlenen in plaats van enkel af te halen.

Testen en opleiding personeel

Waarom sluiting?

Alle gegevens moeten overgezet worden uit de oude software naar de nieuwe software.

Het hele systeem wordt tot in de puntjes getest, tot de zelfuitleen- en betaalautomaten toe.

Het personeel krijgt een uitgebreide opleiding om te leren werken met de nieuwe software.

Aangepaste inleverdatum

Wat met je materialen tijdens de sluiting?

De uitleentermijn wordt verlengd met de sluitingsperiode. Zo krijg je geen boete door de sluiting.

De boetes die je al had worden wel overgezet naar het nieuwe systeem.

Tijdens de sluiting kan je niet verlengen en niet uitscannen. Je kan eventueel wel materialen inleveren via de inleverbus, die scannen we uit na heropening.

Nieuw reglement en tarieven

Wat verandert er?

Vanaf de heropening zal het reglement en de tarieven worden aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- gratis lidmaatschap voor leerkrachten, studenten, 65-plussers en houders van een EDC-kaart
- 20 materialen ontlenen
- dvd's gratis
- boete 0,30€/week/materiaal
- reservaties gratis
 

Hier kan je binnenkort het nieuwe reglement downloaden.

Nieuw netwerk

Limburg en Vlaams-Brabant

Met je lidmaatschap in één van de deelnemende bibliotheken word je gratis lid in een van de andere bibliotheken.

Op dit ogenblik werken de de meeste Limburgse en Vlaams-Brabantse bibliotheken al samen, op termijn kan het nog aangevuld worden met andere provincies. Ontdek hier binnenkort in welke bibliotheken je terecht kunt met onze lidkaart.