Collectie Wereldoorlogen

Cover Klein in de Groote oorlog

De boekentrolley Wereldoorlog I bundelt een aantal interessante materialen om in de klas aan de slag met het thema Wereldoorlog I. Doelgroep: 2de en 3de graad van het basisonderwijs of eerste graad middelbaar onderwijs.

  • Inspiratiegids Klein in de Groote Oorlog: Publicatie met concrete lestips
  • Lesfiches
  • Verzameling boeken en dvd over WOI

Je kan boekentrolley gratis uitlenen met de klaskaart of je persoonlijke bibkaart. Vraag ernaar aan de balie.